Zouboon

décembre 7, 2010

Sekta Amin’ny fomba vetaveta no analana devoly

Filed under: Uncategorized — zouboon @ 3:07

 

Horonantsary tao anaty kapila mangilatra iray azo tamin’ny mpiara-miasa no nahitana izao zavatra mahatsiravina izao. Vehivavy roa, efa samy mihoatra ny 40 taona eo no miara alàna devoly ao anatin’ny fiangonana anakiray. Raha araka ny fahenoana ny feo avy amin’ity sary ity dia tany Antananarivo no nisehoan’ny tantara. Voalaza tao ihany koa fa mpamosavy hono izy roa vavy ireto ka izay no antony analana devoly azy ireo. Tratra nandeha alina sy nanao ody fitia lehilahy iray antsoina hoe “Rija”. Maharitra eo amin’ny adiny iray sy sasany eo ny halavan’ny horonantsary. Mandritra io halavam-potoana io no ahitana  ny fampijaliana feno fahavetavetana atao amin’izy roa vavy ireto.

Sary tsy faseho masoandro.

Vao manomboka ilay horonantsary dia lehilahy iray no manao ankeriny vavy antitra iray hanala ny akanjony. Mandeha daholo ny daka sy ny totohondry. Sahala amin’izay ihany koa ny iray. Rehefa avy nampiboridanina izy roa vavy dia nanomboka tamin’izay ny teny mivatravatra sy ny baiko maharikoriko: “Mifanoroha dia mitodiha any amin’ny camera-nareo! manaova marche à canard de avelaro tsara ny fe!, mitaingena eo ambony ny iray! sy ny maro tsy azo eritreretina akory.

Ao anatin’ity  horonantsary nojerenay ity ihany koa no ahitana ireo vehivavy roa ireo manazava ny zava-bitany. Mitantara ny fomba ataon’izy roa isaky ny alina. Milaza izy ireo fa misy bibilava nalevin’izy ireo eo antokonam-baravaran’ilay “Rija” ary miresaka amin’ny devoly koa matetika. Rehefa vita izay dia mivavaka sy mifona amin’Andriamanitra. Avy eo anefa dia averina indray ny fampijaliana.

Atrehin’ny mpiandry

Rehefa jerena tsara ilay horonantsary dia hita eo ireo mpiandry mpanala devoly. Lehilahy iray kosa no mpanomle baiko. Ankoatra izay anefa dia misy olon-tsotra  hafa miisa eo amin’ny folo mahery eo mijery ny trangan-javatra. Ao ny makasary amin’ny finday, ao kosa ny mihomehy mahita azy roavavy ireto manao ny tsy fanao. Tsy misy na iray amin’ireo aza manohitra na manakana ny fampijaliana atao azy mirahavavy ireto.

Efa miparitaka tsikelikely eto andrenivohitr’i Mahajanga ity horonantsary ity amin’izao fotoana izao. Mihabetsaka hatrany ireo olona nahita ka rikoriko daholo ny ankamaroany amin’izany. Tsiahivina mantsy fa tao anaty fiangonana avokoa no nisehoan’ireo zavatra mamoa fady ireo

Lucia Ratsimbazafy

 

Publicités

Propulsé par WordPress.com.