Zouboon

août 14, 2009

NIPOAKA NY JOVENNA SOTEMA

Filed under: Uncategorized — zouboon @ 12:49

Tamin’ny Atalata 11 aogositra teo dia nipoaka ny botika Jovenna ao Sotema. Tamin’ny 1ora sy sasany atoandro teo no nanomboka ny afo izay niandoha avy tao amin’ilay trano fiasan’ny gerantn’ny tsena, Abid Ali no iantsoana azy. Araka ny fanazavana azo dia fantatra fa rehefa hamoha ilay varavarana fiasany iny ity gerant ity no nahare zavatra nipoaka mafy avy ao anatin’ilay trano. Nitsoaka haingana izy, ary izay vao tena nirefotra mafy indray ny fipoahana ka nipitika tery ny varavarana. Nanomboka teo dia nilodaka ny afo ka nahazo ny efitra rehetra. “Vao avy lavitra zaho dia tazako mipoapoaka daholo ny fitaratry ny fivarotana” hoy ity tomponan’andraikitra iray eo amin’io station Jovenna io. Ity farany no nampiantso haingana ireo mpamojy aina. Nantsoina niaraka tamin’izay koa ireo tompon’andraikitra isan-tokony hijery ny fandehan-javatra teny an-toerana. Tsy ela taorian’izay dia tonga ireo mpamono afo ka nanapaka haingana ny herin’aratra sy namono ny afo. “ Soa ihany fa tsy ela akory dia tonga ireo mpamono afo, saingy raha tsy izany dia may Sotema” hoy ihany ity tompon’andraikitra mitantara. Marihina mantsy fa raha nahazo ny solika teo amin’ilay station ny afo dia mety ho loza azo pesipesenina no nitranga. Maro ny zavatra simba tao na tamin’ilay efitra fiasana izany na tao amin’ilay botika fivarotana izay mifanefitra aminy. Araka ny nambaran’ireo tompon’andraikitra dia fantatra fa antotan-taratasy maro, solosaina iray, ary coffre sy ireo entina maro tao amin’ilay botika dia kila aforehitra tao daholo. Fantatra ihany koa fa nisy vola tao anatin’ilay coffre may saingy izay teti-bidiny tao no mbola tsy fantatra mazava tsara hatreto.
Mety ho “court circuit”.
Araky ny fahitan’ny olona teny an-toerana ny zava-nisy, dia betsaka no milaza fa avy amin’ny tsy fetezan’ny herin’aratra no niavian’ny loza. Nipoaka daholo mantsy izay zavatra rehetra nandeha tamin’ny herin’aratra ka nanakaiky ilay efi-trano niandohan’ilay fipoahana. Ny climatiseur isaky ny efit-trano sy ny jiro dia nirefotra daholo. Ilay compteur nipetaka tao amin’ilay birao koa aza nipoaka. Ireo tompon’andraikitra ao amin’ny section de recherche criminel izay mandray an-tanana ity raharaha ity anefa dia mbola tsy mandray fehin-kevitra amin’izay mety ho antony niavian’ny loza. “Mbola hisy fikarohana atao mikasika izao raharaha izao ka izay izahay vao afaka manambara izay mety ho antony” hoy andriamatoa Cirnot tompon’andraikitra ao amin’ny brigady kriminely. Vao sambany tokoa izao no nisy trnaga sahala amin’izao teto Mahajanga. Nanaitra ny ponina tokoa iny zava-niseho iny. Soa ihany fa tsy nisy ny aina nafoy.
Lucia Ratsimbazafy

Publicités

août 4, 2009

ASA FAMPIHOROHOROANA IZA NO NANAM-PO

Filed under: Uncategorized — zouboon @ 9:31

Isan’ny firenena tena nandàla ny fihavanana sy ny fifankatiavana ny vahoaka Malagasy. Sarotra ny hamaritra hoe ny Malagasy fahiny ihany, satria mbola misy ihany ireo mankamamy izany mandrak’ankehitriny. Tamin’iny volana nodiavintsika farany lasa teo iny dia namoa fady ny sasany tamin’ny vahoaka Malagasy. Nisy sahy nanao asa fampihorohoroana teto amintsika, Malagasy iray rà sy iray tanindrazana amintsika ihany anefa ireny. “Tsy misy azo lavina fa tena asa fampihorohoropana tokoa no nitranga teto amin’ny firenena” hoy andriamatoa Ravalomanana Richard, tompon’andraikitra voalohany amin’ny fikarohana rehetra mikasika ity raharaha ity. Mipoitra tsikelikely eto amintsika ireo habibiana rehetra mitranga any ivelany. Teo aloha anefa dia noheverina fa amin’ny fahita lavitra ihany no ahitana izany. Baomba mipoaka etsy sy eroa anefa no iainana ankehitriny. Misahotaka ny saim-bahoaka. Vokany, ankehitriny dia isan’ny mihorohoro amin’ny fahavelomana sy ny fahafatesana sahala amin’ny any ivelany ihany koa isika. Iza no nanam-po fa hiaina zavatra sahala amin’izao ny vahoaka Malagasy indray andro any. Lasa misy indray izao ny fisavana kitapo. Tena tsy misy valaka amin’ny zava-mitranga any Irak, izay firenena mampidi-doza indrindra eran-tany. Tsy sanatria tsy akory mampitahotra na koa hoe manatavy resaka fa izany no zava-misy. Adin’izy samy lehibe ao ambony ao ihany anefa no anton’izao, isika madinika aty ambany no mizaka ny vokany. Na dia mbola tsy miparitaka aty amin’ny faritany aza izany asa fampihorohoroana izany dia isan’ny tsidrin-tahotra koa isika. Tsy afaka ny tsy hiasa saina amin’ny havana aman-tsakaiza izay monina ao andrenivohitra ao mantsy isika. Na izany na tsy izany dia tokony ho mailo ihany. “Tokony hitandrina koa ny any amin’ny faritany rehetra” hoy ihany ity tompon’andraikitra voalaza teo ambony. Midika izany fa mety hiitatra aty izao asa fampihorohoroana izao raha mitohy. Soa ihany fa herin’andro vitsivitsy izay dia mba nangigina indray ny tanàna. Enga anie ka hijanona hatreo izany habibiana izany ka hisy marimaritra iraisana. Hiverina amin’ny firaisan-kina no hery indray anie I Gasikara.
Lucia Ratsimbazafy

Créez un site Web ou un blog gratuitement sur WordPress.com.