Zouboon

décembre 7, 2010

Sekta Amin’ny fomba vetaveta no analana devoly

Filed under: Uncategorized — zouboon @ 3:07  

 

Horonantsary tao anaty kapila mangilatra iray azo tamin’ny mpiara-miasa no nahitana izao zavatra mahatsiravina izao. Vehivavy roa, efa samy mihoatra ny 40 taona eo no miara alàna devoly ao anatin’ny fiangonana anakiray. Raha araka ny fahenoana ny feo avy amin’ity sary ity dia tany Antananarivo no nisehoan’ny tantara. Voalaza tao ihany koa fa mpamosavy hono izy roa vavy ireto ka izay no antony analana devoly azy ireo. Tratra nandeha alina sy nanao ody fitia lehilahy iray antsoina hoe “Rija”. Maharitra eo amin’ny adiny iray sy sasany eo ny halavan’ny horonantsary. Mandritra io halavam-potoana io no ahitana  ny fampijaliana feno fahavetavetana atao amin’izy roa vavy ireto.

Sary tsy faseho masoandro.

Vao manomboka ilay horonantsary dia lehilahy iray no manao ankeriny vavy antitra iray hanala ny akanjony. Mandeha daholo ny daka sy ny totohondry. Sahala amin’izay ihany koa ny iray. Rehefa avy nampiboridanina izy roa vavy dia nanomboka tamin’izay ny teny mivatravatra sy ny baiko maharikoriko: “Mifanoroha dia mitodiha any amin’ny camera-nareo! manaova marche à canard de avelaro tsara ny fe!, mitaingena eo ambony ny iray! sy ny maro tsy azo eritreretina akory.

Ao anatin’ity  horonantsary nojerenay ity ihany koa no ahitana ireo vehivavy roa ireo manazava ny zava-bitany. Mitantara ny fomba ataon’izy roa isaky ny alina. Milaza izy ireo fa misy bibilava nalevin’izy ireo eo antokonam-baravaran’ilay “Rija” ary miresaka amin’ny devoly koa matetika. Rehefa vita izay dia mivavaka sy mifona amin’Andriamanitra. Avy eo anefa dia averina indray ny fampijaliana.

Atrehin’ny mpiandry

Rehefa jerena tsara ilay horonantsary dia hita eo ireo mpiandry mpanala devoly. Lehilahy iray kosa no mpanomle baiko. Ankoatra izay anefa dia misy olon-tsotra  hafa miisa eo amin’ny folo mahery eo mijery ny trangan-javatra. Ao ny makasary amin’ny finday, ao kosa ny mihomehy mahita azy roavavy ireto manao ny tsy fanao. Tsy misy na iray amin’ireo aza manohitra na manakana ny fampijaliana atao azy mirahavavy ireto.

Efa miparitaka tsikelikely eto andrenivohitr’i Mahajanga ity horonantsary ity amin’izao fotoana izao. Mihabetsaka hatrany ireo olona nahita ka rikoriko daholo ny ankamaroany amin’izany. Tsiahivina mantsy fa tao anaty fiangonana avokoa no nisehoan’ireo zavatra mamoa fady ireo

Lucia Ratsimbazafy

 

About these ads

21 Commentaires »

 1. Azo lazaina ve hoe iza ilay fiangonana?

  Commentaire par Jentilisa — décembre 7, 2010 @ 7:00  

 2. fanahiniako tsy notonina mihitsy ny anaran’ilay fiangonana satria somary saro-pady ihany izany. Izay tena fahamarianany ihany koa moa tsy fanatra dia aleoko tsy milaza.
  ny hany azoko ambara angamba dia fiangonana efa nampisy olana be tao Antananarivo io fiangonana io tamin’ny taona 2008.

  Commentaire par zouboon — décembre 8, 2010 @ 12:42  

  • LELENINA A A !

   Commentaire par erick — novembre 25, 2011 @ 6:14  

 3. Ianao no nitatitra azy ity voalohany fa toa tsy niraika ny olona. mankasitraka fa efa mahay mitantara ianao na izany aza! Mazotoa hatrany manoratra sy mamoaka izay tsy fantatry ny olona loatra!!!

  Angamba hihabetsaka ny mpamaky anao ato ho ato

  Commentaire par Jentilisa — décembre 26, 2010 @ 8:54  

 4. Izahay mbola tsy nahita, mety ho hita amin’ny internet ve? mba atory azafady ny rohy mirakitra azy…

  Commentaire par Rabily — décembre 27, 2010 @ 10:22  

  • salama!!
   jereo any amin’ny" You Tube" fa efa misy any
   midira ihany koa ao amin’ny "gasy tia tanindrazana na ny gtt. com"
   mazotoa ary e!

   Commentaire par zouboon — décembre 28, 2010 @ 12:52  

 5. tafiditra ao anaty toe draharaha politika daholo izao fanalana baraka izao. Mpiandry isany nandray anjara t@ fakana ministera sy ambohitsirohitra. FPVM nosokafana t@ tetezamita.

  Commentaire par raharisoa — décembre 28, 2010 @ 9:02  

  • f’angaha tsy mahita zavtra atao raha tsy ny
   mitsikera sy mitsaratsara olona foana ary
   ny manara-baovao politika foana é!

   Commentaire par erick — novembre 19, 2011 @ 6:39  

 6. Mbola betsaka ny hiseho atsy ho atsy é.
  Ka ny mpitandrina mpitarika ny FPVM mihitsy koa anie manao an’io fomba maloto io é
  Efa imbetsaka izy sy ilay atao hoe Baholy izay mpiandry sady mpampianatra na mpanofana ny mpiandry no nisy matratra manao vetaveta ao @ biraon’ny mpitandrina eny fa na dia t@ mbola tany andravoahangy fivavahana aza.

  Commentaire par kristiana — janvier 3, 2011 @ 3:16  

  • Ary ny fiangonanareo koa ?

   Commentaire par erick — novembre 25, 2011 @ 6:18  

 7. Olona maro no mitaraina @ afitsok’io mpitandrina io fa tsy sahy miteny ampahibemaso fa menatra

  Commentaire par Coolboy — juillet 5, 2011 @ 1:06  

 8. HAFATRA KELY:
  tsy anjarantsika olombelona ny mitsara fa azy izay
  any ambony.@ fotoana itsaranao azy io dia any aminao
  no mifindra ilay fahotana.
  BOUDDHISTE

  Commentaire par erick — novembre 14, 2011 @ 7:57  

 9. Ary manaraka izany tadidio fa manala baraka olona
  ianao io ry mpanoratra mahay .
  ERICK

  Commentaire par erick — novembre 14, 2011 @ 8:00  

 10. bonjour!
  Miala tsiny indrindra ho an’izay voatohina fa tsy nanondro an’iza na koa nitsara an’iza ny tenako t@ nanoratra ity article ity. Efa notandremako mafy izany. Amin’ny maha mpanao gazety ahy fotsiny dia mampahafantatra ny mpiara-belona ny zava-misy no ataoko. Na izany aza dia mino aho fa amin’ny alala’ny Fahatsarany ihany no analan’Andriamanitra ny fahotan’olom-belona fa tsy Fahavetavetana tsy akory.

  Commentaire par zouboon — novembre 14, 2011 @ 9:34  

  • ka izaho izao mihitsy anie no mpanao an’io famaizana io ao am-piangonana e!Kanefa efa niova finoana izaho
   ankehitriny;noho izany miangavy anareo aho mba hamela
   ny heloko
   ERICK

   Commentaire par erick — novembre 18, 2011 @ 6:55  

 11. MAHASOSOPORY ZANY PAPAH A A !

  Commentaire par erick — novembre 25, 2011 @ 6:16  

 12. kindy na alika be izany an!!!

  Commentaire par tojo — novembre 21, 2012 @ 1:14  

 13. sam vet2 narw satr tendrts v no amalinarw anzn? mb aturw evtr iz e… in nu tkn az elan amzan??

  Commentaire par Tsilavina — mars 13, 2013 @ 1:57  

 14. ra ny hevtro manokana,aleo iz mb aneo ny hevn izy f az kiana

  Commentaire par miary — mai 24, 2013 @ 6:09  

 15. Ry vahoaka Malagasy, iza moa isika?taranaky ny jiosy hebreo nahery indrindra;afaka nitsoaka tany babilona.avo razana isika.iza no hendry isika miseho ho kristianina amin’izao fotoana izao sa ny ntaolo razantsika izay nilaza fony mbola tsy niditra ny finoana kristianina hoe:aza ny lohasaha mangina no jerena fa ZANAHARY ao an-tampon’ny loha"
  aoka izay ny fanimbazimbana ny anaran’i KRISTY .itoera ianao ao amin’ny sinagoganao(fiangonanao) dia ny tenanao izany .ahidio ny efitranonao ary miresah mangina amin’ilay Andriamanitra ao anatinao.Hoy i JESUS,IESHUA,ISSA,JESOA,JESOSY hoe :"LE ROYAUME DES CIEUX EST EN VOUS", aza mijery sy manao comentaire amin’ny ataon’ny hafa ary aza manaparitaka izay ratsy ataon’ny hafa fa tohero amin’ny alalan’ny asa fanasoavana, asa fitiava-namana, ny asa fampijalian-tena, ny vatana ary aza mamoaka onja-kery maloto amin’ny tontolo hitanao maso rahatsy onjakery madio sy feno fitiavana ary feno fahazavana no mivoaka ny vavanao.aza atao dokam-barotra intsony ny fivavahana, ary aza misehoseho ho mahavita fahagagana intsony isika pasitera,pretra, mpiandry, lehiben’antolom-pinoana zandriny.Tonga ny fotoana izao efa maro ireo mpaminanay no tonga hamonjy ny very kanefa i satana koa tonga mba hanimba fa tsy hamelona.fantaro amin’ny voany ny hazo..inona no tsy mampitovy an’i KRISTY amin’ireo mpitondra fivavahana?i KRISTY tsy mba nanana kalesa toy ny amperora romana, apondra nindramina no nitaingenanay, tsyb manana 4X4 toy ny an’i MAILHOL, tsy mba nanana fiangonana fa ny lohasa sy ny ranomasina ary ny tampion-tanenty sy ny arabe no fiainanay, mbola niara-nisakafo tamin’ny mpanora-dalàna(député,sénateur,magistrat…) aza izy ary mbola niresaka tamin’ny vehivavy mpivaro-tena. diso tanteraka isika main’izao fotoana izao satria ialy vola an’ kaesara(césar) fahiny no ato rakitra sy ilazana fa ampitomboana ny asan’Andriamanitra.Ampy izay ny fitaka ny vahoaka fa tsy azo atao politika toy ny tamin’ny andron-Dravalomanana intsony ny fiagonana, isika tsirairay no mila mivoatra fa tsy hiakin-doha amin’ny ireo milaza ho mpitondra fivavahana intsony isika, ampitomboy ny herim-panahy efa ao anatin-tsika ary mamakia baiboly dia aza miezaka mandresy lahatra olona amin’nio satria izay mihevi-tena ho mpandresy dia dia mbola ho resin’ny marina rahampitso rafaka ampitso satria ny maarina dia any amin’ny tontolon’ny fanahy no misy azy fa tsy eto amin’ny tontolon’ny velona.Misaotra tompoko.

  Commentaire par fridiac parter — juillet 9, 2014 @ 1:47  


Flux RSS des commentaires de cet article.

Laisser un commentaire

Entrez vos coordonnées ci-dessous ou cliquez sur une icône pour vous connecter:

Logo WordPress.com

Vous commentez à l'aide de votre compte WordPress.com. Déconnexion / Changer )

Image Twitter

Vous commentez à l'aide de votre compte Twitter. Déconnexion / Changer )

Photo Facebook

Vous commentez à l'aide de votre compte Facebook. Déconnexion / Changer )

Photo Google+

Vous commentez à l'aide de votre compte Google+. Déconnexion / Changer )

Connexion à %s

Thème Banana Smoothie. Propulsé par WordPress.com.

Suivre

Recevez les nouvelles publications par mail.

%d bloggers like this: